Phần mềm hữu ích với Internet
By TenEyck
#787704 IDM mà thường hay bị lỗi bắt link thì dùng kết hợp thêm trình duyệt Cốc Cốc là ok , tốc độ down của nó khá tốt và khả năng bắt link thì không phải nói gì nhiều !!!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By quynhhoa244
#787705 IDM mà thường hay bị lỗi bắt link thì dùng kết hợp thêm trình duyệt Cốc Cốc là ok , tốc độ down của nó khá tốt và khả năng bắt link thì không phải nói gì nhiều !!! Trình duyệt Cốc Cốc hình như là của bọn tàu khựa giả danh đây bạn, đừng giây vào nó
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement