Phần mềm hữu ích với Internet
By chau_la_meoma
#783412 Mình dùng firefox từ khi update cái flash mới về toàn bị "Phần mềm bổ trợ Abode Flash đã bị đổ vỡ".dùng rất khó chịu.bác nào biết sửa giúp em với

Tiện em hỏi luôn sao vào Facebook nó cứ báo bật Javascrip là sao nhỉ?
By sammi_oy
By huongthuy_icb
#783577 1. bạn tắt firefox đi

2. Bạn gỡ adobe flash trên máy

3. Vào đây để download bản mới nhất

4. Sau đó cài đặt (khi cài nhớ tắt firefox)..
Chúc bạn thành công
By sexylangtu
#783578 1. bạn tắt firefox đi

2. Bạn gỡ adobe flash trên máy

3. Vào đây để download bản mới nhất

4. Sau đó cài đặt (khi cài nhớ tắt firefox)..
Chúc bạn thành công đây là đâu :o
By tieuly_hihihaha
#783580 1. bạn tắt firefox đi

2. Bạn gỡ adobe flash trên máy

3. Vào đây để download bản mới nhất

4. Sau đó cài đặt (khi cài nhớ tắt firefox)..
Chúc bạn thành công làm vậy không biết bao nhiêu lần rồi bạn ak.cả bản cũ lẫn bản mới luôn
By saki_1922002
#783582 Gỡ Plugin cũ trong Add Removed Program và tải này cài lại.
Code: http://download.macromedia.com/get/flashplayer/current/licensing/win/install_flash_player_13_plugin.exe
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement