Phần mềm hữu ích với Internet
By vanquynh_01
#780535 Hai tuần nay xem bình thường gần 50k lượt xem rồi. Tự nhiên sáng nay chuyển đổi qua tài khoản khác, rồi chuyển lại thì có thông báo vi phạm bản quyền. Mình đã bấm "Xác nhận"!!

Giờ có cách nào để video xem như bình thường được không??Cảm ơn!!


Mình tiếc số lượt xem và like video đó..có cách nào thì chỉ giúp với!!
By traitimchanthanh_vnn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement