Phần mềm hữu ích với Internet
By meo_con_co_don_94
#779644 chả là thấy tự nhiên hnay tốc độ mạng giảm đi 1 nửa nên e vào 192.168.1.1 factory reset thế là bjo không vào dc mạng nữa. bác nào dùng mạng vào admin phần backup backup lại e 1 bản rồi gửi link lên mediafire cho e dc không ah? e Thank các pro
By shiroyuki_93
By caroline_blessyou96
#779654 mỗi 1 line tương ứng với 1 account mạng riêng cho sẵn ( bên fpt thì còn phải trùng mac modem cấp nữa ) mới vào được.

1 line nhưng sẻ đôi ra làm 2 dây ( như nối dây điện đó) nối vào 2 modem thì chỉ có 1 modem nhận mạng thôi
By phuonganh103
#779656 mỗi 1 line tương ứng với 1 account mạng riêng cho sẵn ( bên fpt thì còn phải trùng mac modem cấp nữa ) mới vào được.

1 line nhưng sẻ đôi ra làm 2 dây ( như nối dây điện đó) nối vào 2 modem thì chỉ có 1 modem nhận mạng thôi Thông thường acc/pass mặc định của các mạng là admin/admin hay 12345
By Balgaire
#779657 Thông thường acc/pass mặc định của các mạng là admin/admin hay 12345 đó là pass modem - không phải id/pass mạng
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement