Phần mềm hữu ích với Internet
By vespa_co
#778027 Ai có phần mềm convert tốt, không bị lỗi convert giúp mình với, nếu có link phần mềm cho mình xin thì tốt quá.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Thank nhiều

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By p3kut3_l0v3_anhhands0m3
#778061 Code: https://www.pdftoword.com/
http://genk.vn/thu-thuat/5-phan-mem-chuyen-pdf-sang-doc-dang-dung-20100505114234382.chn
By True
#778062 Ai có phần mềm convert tốt, không bị lỗi convert giúp mình với, nếu có link phần mềm cho mình xin thì tốt quá.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Thank nhiều Dùng Nitro PDF convert cũng được
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By Windsor
#778065 Bạn dùng cái này, mình thường xuyên dùng scaner tài liệu, chất lượng tốt nhất đấy
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement