Phần mềm hữu ích với Internet
By COBE_THIENTHACH
#778023 Tạm thời không chuyển được tiền nha,mấy thím ăn xong rồi chừa phần cho người khác.Nhiều thím ăn cả mấy trăm ngàn đến tiền triệu thì ngươi ta đến sau ai mà còn.Lượng card có hạn chứ phải rút bao nhiêu cũng được.Lần sau chắc suy nghĩ lại nên share hay không

Đầu tiên đăng kí 1 tài khoản ở Vimo.vn(nhớ là pass số nha,chữ không được) xong chờ 10p hay hơn thì nó cho 1 cái thẻ visa có 10k trong tài khoản

> mua mã thẻ điện thoại

> chọn chọn mạng,chọn mệnh giá 10k

> ae chọn thẻ visa để thanh toán

Đại gia thì khỏi làm,hs,sv cùng kiệt kiếm sim mà testKhông cần liên kết gì cả,vài chục phút vào chọn mã thẻ thử nó chuyển visa chưa,có thì rút,không có thì chờ,lấy nhiều sim mà test


Thím nào làm được thì thank em phát lấy tinh thần
By Flemming
By cafenet_plus
#778084 phải có thẻ liên kết nữa cơ à không,chờ khi nào có 10k vào visa rút mới được,khỏi liên kết gì cả,#3 ăn 10k rồi kia
By arc_ngothanhhai
#778086 không có thẻ visa thì không được hả bác Bạn không hiểu à, tức là đăng kí nó tặng bạn thẻ visa có sẵn 10k trong tài khoản sau 10 phút.
By viem_anhcothelamtatca1102
#778090 chờ hơn 10p chả thấy có gì + chưa không có thẻ visa hay gì để liên kết không biết bao h nó gửi về @@
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement