Phần mềm hữu ích với Internet
By Saber
#775360 Mọi người cho em hỏi khi click vào link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! thì nó hiện như thế này
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Vậy làm sao để tải file từ link này.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By vumanhcuong_bn179
#775408 Đó là do người ta chỉ đưa link mà lại... quên cấp quyền cho bạn truy cập. Chỉ có cách liên hệ với người dẫn link (chủ tài khoản) và yêu cầu được cấp quyền.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement