Phần mềm hữu ích với Internet
By Helaku
#774792 Bạn lập nick bằng mail yahoo nhé, sẽ không bắt buộc nhập sđt nó vẫn cứ bắt xác minh và đến buổi chiề ngày hôm sau nó mới gửi cho mình mã xác minh lúc đó muốn quăng luôn cái dt
By pig_mama1995
#774793 không đăng ký vẫn dính nhá

Cái giao diện New feed sắp tới sẽ áp dụng cho toàn bộ người dùng FB èk

giao diện ý k hay, mình gét
By girl_nona2002
#774796 nó vẫn cứ bắt xác minh và đến buổi chiề ngày hôm sau nó mới gửi cho mình mã xác minh lúc đó muốn quăng luôn cái dt chắc bạn làm thế nào ấy chứ. mình vừa lập mấy cái acc fb bằng yahoo mail nó không bắt buộc nhập sđt mà
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement