Phần mềm hữu ích với Internet
By meocon1940
#774807 thực chất nó redirect tới địa chỉ
https://dc416.4shared.com/download/mWbF7qQjba?lgfp=30000

đó là link từ acc premium 4shared.com nên có thể down trực tiếp file Spring.Holiday.......Set001.JPEG.exe

File này chứa virus nên các Phần mềm diệt virus chặn từ khi bắt link

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By RedHot_RuaDaiKa
By Artair
#774811 thực chất nó redirect tới địa chỉ
https://dc416.4shared.com/download/mWbF7qQjba?lgfp=30000

đó là link từ acc premium 4shared.com nên có thể down trực tiếp file Spring.Holiday.......Set001.JPEG.exe

File này chứa virus nên các Phần mềm diệt virus chặn từ khi bắt link thế người nhận có vấn đề gì không bạn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement