Phần mềm hữu ích với Internet
By greenleaves16
#774753 Người dùng Windows 7 đôi khi khó chịu vì đôi khi cài đặt phần mềm có phần mở rộng .MSI cứ hay gặp lỗi "Windows Installer Service could not be accessed", mặc dù mình đã tải đúng tập tin phù hợp với phiên bản Windows đang dùng.Vậy cách khắc phục vấn đề này thế nào? Mời bạn tham khảo hướng dẫn sau:
Truy cập vào Start menu Run.Gõ “cmd” trong hộp thoại Run ENTER để khởi động hộp thoại Command Prompt.Nếu đang sử dụng phiên bản 64 bit của Windows 7, bạn hãy tiến hành nhập lần lượt từng câu lệnh sau, kết thúc bằng phím ENTER để thực thi sau mỗi câu lệnh
Code:
%windir%\system32\msiexec.exe /unregister
%windir%\system32\msiexec.exe /regserver
%windir%\syswow64\msiexec.exe /unregister
%windir%\syswow64\msiexec.exe /regserver


Tiếp theo, để kết thúc, bạn gõ “exitCòn nếu đang sử dụng phiên bản 32bit, bạn chỉ cần nhập ần lượt từng câu lệnh sau, kết thúc bằng phím ENTERđể thực thi sau mỗi câu

lệnh
Code:
msiexec /unregister

msiexec /regserver


Tiến hành khởi động lại máy tính, lỗi khó chịu khi cài đặt tập tin MSI trong Windows 7 sẽ biến mất. Chúc bạn thành công.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement