Phần mềm hữu ích với Internet
By nguyenphongthao25
#773109 lang thang trên mạng tìm file host này thử mình thấy loading nhanh nên chia sẻ cho các ace

đổi file DNS thành 8.8.8.8

8.8.4.4

ĐỔI FILE HOST

31.13.77.52 facebook.com

31.13.77.52 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.77.52 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.77.52 login.facebook.com

31.13.77.52 apps.facebook.com

31.13.77.52 graph.facebook.com

31.13.77.52 register.facebook.com

31.13.77.52 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.77.52 vi-vn.facebook.com

31.13.77.52 static.ak.connect.facebook.com

31.13.77.52 developers.facebook.com

31.13.77.52 error.facebook.com

31.13.77.52 channel.facebook.com

31.13.77.52 register.facebook.com

31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com

31.13.77.52 pixel.facebook.com

31.13.77.52 upload.facebook.com

31.13.77.52 register.facebook.com

31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com

31.13.77.52 pixel.facebook.com

31.13.77.52 logins.facebook.com

31.13.77.52 graph.facebook.com

31.13.77.52 developers.facebook.com

31.13.77.52 error.facebook.com

31.13.77.52 register.facebook.com

31.13.77.52 blog.facebook.com

31.13.77.52 channel.facebook.com

31.13.77.52 connect.facebook.com

31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com

CÒN VÀO GOOGLECHROME K ĐC HOẶC BỊ LỖI HIỂN THỊ NỮA THÌ VÀO CÀI ĐẶT XÓA LỊCH SỬ TRÌNH DUYỆT NỮA LÀ OK

VÀO LOADING NHANH NHƯ BÌNH THƯỜNG

chúc các ace thành công

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By nyo103
By nhoc_minhon_9x
#773111 Nhiều cách vượt rào quá nhỉ. Đánh giá lại coi nào, utrasuf, hotspot xài được nhưng cài nó như cài phần mềm độc hại.

DNS thì không biết sao chứ vào không được. Host thì tìm cũng có vài host vào ok nhưng khổ nỗi hay bị lỗi và vào face thì chạy chậm load lâu.

Cách nữa đánh là Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! thì ok khỏi chỉnh gì cho mất công.
By Dunixi
#773112 Nhiều cách vượt rào quá nhỉ. Đánh giá lại coi nào, utrasuf, hotspot xài được nhưng cài nó như cài phần mềm độc hại.

DNS thì không biết sao chứ vào không được. Host thì tìm cũng có vài host vào ok nhưng khổ nỗi hay bị lỗi và vào face thì chạy chậm load lâu.

Cách nữa đánh là Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! thì ok khỏi chỉnh gì cho mất công. Cái trên là fake wed mà. Very dangerous
By kimanh_kimanh84
#773115 chan nua roi kia chu không chan hoi nao Cái bài người ta viết từ tháng 10 rồi giờ ông vào đào lên
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement