Phần mềm hữu ích với Internet
By Brook
#773105 Theo mình biết thì có nhiều bài viết chỉ cách chuyển firefox qua chrome nhưng ngược lại thì có rất ít. Vì vậy,tiện thể hôm qua mình mò ra được cách làm nên tiện thể up lên cho các bạn tham khảo. Nếu có sai sót gì thì các bạn bỏ qua nha

Cách thực hiện

Bước 1: Đầu tiền, bật chương trình Chrome, bấm chuột phải bất kỳ vào thanh book bar trên Chrome -> chọn Bookbar manager.


Bước 2 : chọn Organize -> Export bookmark...


Bước 3 : Chọn nơi để lưu file có đuôi *.html . Ở đây mình lưu trên desktop luôn cho tiện.


Bước 4 : chúng ta chuyển sang Firefox ; chọn Show all bookmarks như hình bên dưới hay bấm tổ hợp phím ctrl+shift+B.


Bước 5 : Trong cửa sổ Library (như hình bên dưới), chọn Import and Backup -> Import HTML...


Bước 6 : Trong cửa sổ Import Wizard chọn From an HTML file... sau đó nhấn next


Bước 7 : chọn nơi mở file đã lưu ở bước 3.

Kết quả:

Sau khi hoàn tất, tất cả các bookmark của Chrome sẽ được chuyển sang Firefox.Vì khi lưu trang ở Chrome là ở bookmark bar nên khi chuyển sang firefox, vị trí lưu sẽ trong folder bookmark bar.
By gonnabcold
By toiyeusexvasex
#773133 Trong cửa sổ Library giờ có import từ data trình duyệt khác nên không cần export file .html
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement