Phần mềm hữu ích với Internet
By hungviet99
#773104 Ai biết cách chuyển dữ liệu từ máy chạy windows xp sang máy chạy windows 8.1 thông qua mạng Lan hay thông qua cap mạng giúp mình với.

Trước làm được với windows 7 mà lên 8.1 thì không làm được

Chuyển từ máy chạy win8.1 sang windows xp thì được. Vì trong phần WORKGROUP của máy chạy windows xp thì thấy máy chạy windows 8.1 mà trong máy chạy windows 8.1 lại không thấy máy chạy windows xp
By sou_khjn
#773134 Ai biết cách chuyển dữ liệu từ máy chạy windows xp sang máy chạy windows 8.1 thông qua mạng Lan hay thông qua cap mạng giúp mình với.

Trước làm được với windows 7 mà lên 8.1 thì không làm được

Chuyển từ máy chạy win8.1 sang windows xp thì được. Vì trong phần WORKGROUP của máy chạy windows xp thì thấy máy chạy windows 8.1 mà trong máy chạy windows 8.1 lại không thấy máy chạy windows xp Mở share bên WinXP

Sang windows 8.1 vào Run gõ \\tên máy windows xp rồi enter xem báo sao?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement