Phần mềm hữu ích với Internet
By nh0_sh0ck01
By Denys
By Troyes
#770211 Bác kiểm tra xem file khác hay tài khoản gmail khác có bị lỗi như vậy không thì mới xác định nguyên nhân được chứ
By Leonardo
#770212 - Vào file host thêm dòng này xem:


74.125.159.132 mail-attachment.googleusercontent.com

- Không được đổi DNS/
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement