Phần mềm hữu ích với Internet
By ohyeah.master
#768428 mình mua sách điện tử ở Ybook.

dò ra mới thấy sách nó đặt mật khẩu cho file PDF chỉ mở lên xem được bằng phần mềm của nó. không làm thế nào để in ra đươc.

và copy File PDF đó ra thì có mật khẩu.

Liệu có cách nào phá được mật khẩu use của file PDF???hay dò ra trường pass nó đặt ở đâu trong phần mềm Ybook???


Đây là file PDF
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


đây là file thông tin data của sách mình lấy từ ipad ra:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By hiennhe187
By lien1321
#768447 trang này không được. nó vẫn hỏi pass.... điền pass vào, bạn mua sách nó phải cho bạn mật khẩu để đọc, đúng không? theo mình hiểu thì bạn cần phá pass đó để có thể copy, sửa hay in ra, xem trên các thiết bị khác, không biết mình hiểu vậy có đúng không, nếu mình hiểu đúng thì dùng trang đó được.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement