Phần mềm hữu ích với Internet
By gialang00719
#768066 Mình hiện nay được 1 người bạn cho mượn cái acc Fshare VIP nhưng khi upload, thì giới hạn file upload chỉ có 500mb, theo mình đọc Chính Sách của Fshare thì Dung lượng tải lên của file của acc VIP không giới hạn mà tại sao mình chỉ upload được tối đa 1 file là 500mb thôi, mình đang cần gấp @@ Ai biết chỉ mình làm sao cho Dung lượng tải lên của file đạt không giới hạn ! Mình Thks nhiều lun !!!
By canhdongtuyet78
By toi_la_viet_anh
#768117 Mình hiện nay được 1 người bạn cho mượn cái acc Fshare VIP nhưng khi upload, thì giới hạn file upload chỉ có 500mb, theo mình đọc Chính Sách của Fshare thì Dung lượng tải lên của file của acc VIP không giới hạn mà tại sao mình chỉ upload được tối đa 1 file là 500mb thôi, mình đang cần gấp @@ Ai biết chỉ mình làm sao cho Dung lượng tải lên của file đạt không giới hạn ! Mình Thks nhiều lun !!! 500mb là acc free mà
By vds_df
#768121 upload qua tool Fshare ý...update qua web chất lượng kém lắm Fshare tool cũng vậy, cũng chả up dc @@
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement