Phần mềm hữu ích với Internet
By over_like_1990
#763206 Mình không vào được trang này đã gần 2 tuần rồi. Trước đây có thêm dòng vào file hots thì vào được, giờ lại không được.

Có ai biết cách vào không, nhiều nhạc hay lắm mà.
By tranhang3789
By tina_onlylove_156
#763223 Mình không vào được trang này đã gần 2 tuần rồi. Trước đây có thêm dòng vào file hots thì vào được, giờ lại không được.

Có ai biết cách vào không, nhiều nhạc hay lắm mà. Thay đổi Dns "8.8.8.8 là vào được

8.8.4.4"
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement