Phần mềm hữu ích với Internet
By hit_tuananh
By thelastwizardofthecenruty
#763225 Điều này có thể được gây ra bởi các tập tin cookie bị hỏng hay các tập tin cookie không được gửi hay nếu không bị chặn.

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Xóa bộ nhớ cache và các tập tin cookie từ các trang web gây ra vấn đề.


"Xóa Cache":


Tools> Options> Advanced> Network> Cached Web Content: "Clear Now"

"Hủy bỏ Cookies" từ các trang web gây ra vấn đề:


Tools> Options> Privacy> Cookies: "Show Cookies"
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#763923 Kiểm tra lại xem bạn có dùng proxy gì không, thì xóa hết đi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement