Phần mềm hữu ích với Internet
By batnapmoto_aloanhha95
#760851 Thực ra cái này cũng có từ khá lâu rồi nhưng bây giờ nó đã sống lại và trở thành 1 phong trào mới trên Facebook
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

chú thích một tí: làm video tự PR mình chỉ trong vài giây

cách làm cực dễ, report lại sản phẩm của mình nhé mấy bác.


Ngoài ra thêm cái liketbook này nữa

http://www.liketly.com/book/album61/#liketbook/3

Hướng dẫn tạo:
Cách Tạo Cuốn Album ảnh, Blog Ảnh như thật với LiketBook
By huyenam
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement