Phần mềm hữu ích với Internet
By mainhomotnguoi_1992
#760452 Nếu trình duyệt Firefox của bạn gặp hiện tượng chậm trong thời gian gần đây, thủ thuật tinh chỉnh dưới đây có thể sẽ giúp bạn khắc phục phần nào hiện tượng trên. Đội ngũ lập trình Firefox hiện đang phát triển một số tinh chỉnh hiệu năng cho phiên bản Firefox trong tương lai, mà một trong số đó là việc áp dụng công nghệ HTTP cache mới giúp sửa lỗi Firefox bị treo. Hiện tại, theo mặc định , chức năng này bị vô hiệu hóa, tuy nhiên bạn có thể kích hoạt nó bằng một tinh chỉnh đơn giản trong giao diện about:config.


Để thực hiện, bạn nhập about:config vào thanh địa chỉ của "Cáo lửa" rồi nhấn Enter. Trong giao diện hiện ra bạn tìm kiếm browser.cache.use_new_backend rồi click đúp vào kết quả tìm được. Bạn thay đổi giá trị từ 0 thành 1 để kích hoạt chức năng cache mới của Firefox (về sau bạn cũng có thể tắt chức năng này bằng cách thực hiện tương tự như trên và đổi giá trị lại thành 0).Bây giờ bạn đóng trang about:config và tiếp tục duyệt web chứ không cần khởi động lại nữa.

Giảm bộ nhớ đang dùng của firefox:

Minimize Memory Usage

các bạn vào địa chỉ about:memory

Chọn như hình
Một số tùy chỉnh khác cũng giúp tăng tốc
Vào địa chỉ about:config
Thiết lập các thông số sau:
Mã: Chọn tất cảbrowser.tabs.animate = false
layers.acceleration.force-enabled = true
memory.free_dirty_pages = true
network.http.max-connections = 512
network.http.pipelining = true
network.http.pipelining.aggressive = true
network.http.pipelining.max-optimistic-requests = 32
network.http.pipelining.maxrequests = 96
network.http.pipelining.maxsize = 600000
network.http.pipelining.ssl = true
network.http.proxy.pipelining = trueNgoài ra có thể khảo thêm:
SpeedyFox - Phần mềm Tăng tốc Firefox
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement