Phần mềm hữu ích với Internet
By taitu_qn
#759568 Google đã làm rất nhiều để cải thiện Google Drive trong những năm qua. Với các tiện ích cho Docs và Sheets, bạn có thể tăng tính hữu dụng của bộ phần mềm trực tuyến của Google. Những 10 tiện ích dưới đây cung cấp các giải pháp thuận tiện cho việc dịch văn bản, đánh dấu địa chỉ, ký các văn bản, và nhiều hơn nữa.
- Google Translate

- HelloFax

- HelloSign

- Caculator

- DocumentMerge

- Yet Another Mail Merge

- AbleBits Suite

- Mapping Sheets

- Styles

- Sudoku Sheets


Đọc chi tiết tại: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement