Phần mềm hữu ích với Internet
By becksin07
#759617 Mình Bị Thế Này Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Thì Khắc Phục Như Nào Vậy Mọi Người Cần Vào Gấp. Ngày Giờ Của Mình Vẫn Đúng.....Giúp Không có ai giúp được à, mình cũng đang bị tình trạng như trên mà chưa biết cách khắc phục. Mình đã chỉnh lại giờ đúng với giờ hiện tại rồi, những máy khác cùng mạng lan thì vẫn vào google vs gmail bình thường, riêng máy mình thì không. Mọi người giúp mình với
By Henwas
#759618 Không có ai giúp được à, mình cũng đang bị tình trạng như trên mà chưa biết cách khắc phục. Mình đã chỉnh lại giờ đúng với giờ hiện tại rồi, những máy khác cùng mạng lan thì vẫn vào google vs gmail bình thường, riêng máy mình thì không. Mọi người giúp mình với ừ. không hiểu sao. giờ đồng hồ vẫn đúng nhưng không vào được. dùng crom vẫn vậy cái này khó nhai quá. tìm google mọi người bảo chỉnh giờ nhưng giờ vẫn đúng...
By nhatkycuatoi_14
#759621 Cái này dành cho đt mà bác ! o chứ không phải m nha bác
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement