Phần mềm hữu ích với Internet
By dongchoac_ch
#758300 các bạn còn đỡ chứ máy tui cài xong là màn hình chuyển sang chế độ khác ( màu mè, hình lớn, mờ), tắt chrome mới trở về bình thường lại. Ai, dùng windows 7 cài chrome cũng thật khổ. Có pác nào chỉ dẫn làm sao giùm tui cái! THANKS trước (^_^)
By Athemar
#758301 đúng rồi, nếu chú dùng windows 7 thì xem thử có để mute sound cái chrome không bạn có thể chỉ rõ một chút được không?
By usa_star
#758302 Ai giúp với tui cũng bị kô nghe nhạc trên chỏm được, mở volumn mĩẻ thì kô thấy có google chorm trong đó lun, nhưng nếu mở firefox thì trong đó lại có. help!!!!!!!!!!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement