Phần mềm hữu ích với Internet
By blog_tinhyeu
#758256 mọi người giúp với:

máy dùng windows XP, chạy FF 29, đã up flash mới nhất 13. shockwave cũng mới nhất 12. thế mà cứ mở FF xem video hay cái nào có flash là báo lỗi:"adobe flash player has crashed"

ai chỉ dùm cách chữa với. dò trên mạng đủ kiểu vẫn bị.

cài cốc cốc cũng bị, chỉ có opera là không làm sao, nhưng quen dùng FF rồi thấy opera chậm quá
By Lauritz
#758314 ko có ai giúp nhỉ
Blog Tâm sự:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online