Phần mềm hữu ích với Internet
By hugyou_kissyou_donot_loveyou
By Curtiss
#754026 Đó là lịch sử của máy đã đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn và đồng bộ. Bạn hãy vào cài đặt ngắt kết nối tài khoản và xóa dữ liệu đồng bộ hóa, xóa lịch sử duyệt web. Khởi động lại Chrome rồi đăng nhập lại.
By traitimdautinh_nd_88
#754027 Không được bác ơi, e đã làm theo như bác rồi vào xóa lun kai history trong Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! nhưng khi đang nhập trở lại thì nó vẫn y như cũ!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement