Phần mềm hữu ích với Internet
By acme_of_rock
#754045 Bác cho e hỏi máy e Asus K43E hay bị disk 100% trên windows 8.1 pro active byphone....kis 2014 patc C...của bác nào e khong nhớ cấu hình máy e đây
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Đầu tiền gắn cục pin máy vào, chống phân mảnh ổ cứng, nhẹ nữa kiếm cái anti nào nhẹ thay cái KIS đi.

mình đang dùng windows 8.1 mà,mình cài lại windows nó vẩn bị nó bị 1 đến 2 lần là không bị nửa nhửng làn khởi động tiếp theo thì nó lại như vậy. Nếu Power Option chỉnh "Never" và "Do thing" mà vẫn bị thì cái nguồn bạn có vấn đề, có thể IC nguồn die rồi.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement