Phần mềm hữu ích với Internet
By thoconhuynhngoctho
#746767 vài video trên youtube phân từng bài hát ra thế đó vạch vàng đó là list bài hát thôi mà đẹp nhỉ nếu dùng không sao thì cần gì phải xóa vạch vàng đó làm gì?
By hoacaphe85
#746768 đẹp nhỉ nếu dùng không sao thì cần gì phải xóa vạch vàng đó làm gì? chả biết bác kia có phải giống này không? nếu giống thế này thì mình thấy nó tiện lợi mà
By fired_meteora
#746769 chả biết bác kia có phải giống này không? nếu giống thế này thì mình thấy nó tiện lợi mà chắc bác đó chưa gặp bao giờ nên vậy đó

để mai bác ấy up hình lên xem sao?
By tddmkt90
#746770 Tình trạng này có lâu rùi , máy ta cũng thế như có điều Yotube chưa sữa bác thế nào rồi hôm nay hình như youtube sữa rồi, không còn bị lỗi trên nữa
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement