Phần mềm hữu ích với Internet
By vothanhmai_vk
#746757 Số là đang sài windows 8.1 dung trình duyệt ie11 và cũng mới cập nhập bản update 4/8 không hiểu sao khi vào youtube xem video( khi mình sử dung tài khoản google đăng nhập) thì sau khi mở màn hình full xem video ,thì bấm quay trở lại màn hình nhỏ mặc định ban đầu, thì không phát video đó mà youtube tự trở về trang chủ ban đầu. Mình thử kiểm tra mấy trang xem video khác thì mở màn hình lớn nhỏ vẫn không bị gì. sau đó mình thử thoát khỏi tài khoản đăng nhập thì xem video ở youtube bình thường, khi mở lớn nhỏ thì vẫn ok, có ai bị hiện tượng này không?
By Leonardo
#746758 Số là đang sài windows 8.1 dung trình duyệt ie11 và cũng mới cập nhập bản update 4/8 không hiểu sao khi vào youtube xem video( khi mình sử dung tài khoản google đăng nhập) thì sau khi mở màn hình full xem video ,thì bấm quay trở lại màn hình nhỏ mặc định ban đầu, thì không phát video đó mà youtube tự trở về trang chủ ban đầu. Mình thử kiểm tra mấy trang xem video khác thì mở màn hình lớn nhỏ vẫn không bị gì. sau đó mình thử thoát khỏi tài khoản đăng nhập thì xem video ở youtube bình thường, khi mở lớn nhỏ thì vẫn ok, có ai bị hiện tượng này không? Tình trạng này rất lạ . Cài lại trình duyệt hay đổi cái mới đi
By kuty_kjsskjss
#746759 Số là đang sài windows 8.1 dung trình duyệt ie11 và cũng mới cập nhập bản update 4/8 không hiểu sao khi vào youtube xem video( khi mình sử dung tài khoản google đăng nhập) thì sau khi mở màn hình full xem video ,thì bấm quay trở lại màn hình nhỏ mặc định ban đầu, thì không phát video đó mà youtube tự trở về trang chủ ban đầu. Mình thử kiểm tra mấy trang xem video khác thì mở màn hình lớn nhỏ vẫn không bị gì. sau đó mình thử thoát khỏi tài khoản đăng nhập thì xem video ở youtube bình thường, khi mở lớn nhỏ thì vẫn ok, có ai bị hiện tượng này không? Tình trạng này có lâu rùi , máy ta cũng thế như có điều Yotube chưa sữa
By Alvan
#746760 Tình trạng này có lâu rùi , máy ta cũng thế như có điều Yotube chưa sữa bác cũng going mình ah, thế thì chắc là lỗi của youtube rồi hi vọng họ sớm khắc phục
By hamaingoc_ohyez
#746761 Tình trạng này rất lạ . Cài lại trình duyệt hay đổi cái mới đi mới cài có 2 ngày ah đâu có vọc phá gì đâu, sợ cài lại không hết mà vẫn bị thì khổ
By girlhadong_camtong_chemgio_95
#746763 mình cài mới windows 8.1 bản 3/4 dung IE xem youtube bị đứng web luôn , chạy mấy trang khác thì bình thường , ai có cách khắc phục không ? bác dùng trình duyệt khác thử đi
By Piero
#746765 youtube mình xem hay bị chia vạch vàng vàng như kiểu idm phân luồng tải file ấy, có ai từng bị giúp mình xử lý với mấy vạch bác? cho mình xin 1000đ ảnh đi bác
By trailangthang_gapgaicohon
#746766 youtube mình xem hay bị chia vạch vàng vàng như kiểu idm phân luồng tải file ấy, có ai từng bị giúp mình xử lý với vài video trên youtube phân từng bài hát ra thế đó vạch vàng đó là list bài hát thôi mà
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement