Phần mềm hữu ích với Internet
By kileflyconangthichketban
#746782 máy của bác làm gì mà nhiều bookmark thế? mình không có cái bookmark nào cả để nhiều bookmark thì nó nặng trình duyệt thôi
By freefor_all89
By hoanglykhanh
#746785 Đúng như các bạn nói Bookmark là không hạn chế còn chuyện tự xóa (do quá nhiều) là không bao giờ, bạn đã nhầm lẫn diều gì chăng. Còn nhiều ít là do nhu cầu, mình có vài trăm bookmark được sắp xếp theo những thư mục riêng. Bookmark giúp ta truy cập lại trang cần mở nhanh nhiều so với search, mà lại không chiếm dung lượng như sao lưu và có thể dùng trên bất kì máy nào (chỉ cần đăng nhập tài khoản của trình duyệt).
By bubu_mylove_1991
#746786 FF không giới hạn bookmark nhé, nhưng mà bạn làm gì mà bookmark nhiều thế @@ lão này chắc là trùm lười luôn. có khi google hắn cũng bookmark luôn nè.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement