Phần mềm hữu ích với Internet
By Chadburne
#742480 trên Facebook em thấy có nhìu người họ làm ảnh bia mộ khắc tên của mình VD:Nguyễn Văn A sinh năm 1994-2014

nhưng em không biết nó làm ở đâu vì em rất thích cái đó

có pác pro nào biết xin chỉ giáo em với

Tks nhìu
By keely_knk
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement