Phần mềm hữu ích với Internet
By bosu_3057
#742448 các bạn giúp mình với. Mình tải 1 đoạn video lên youtube thời lượng khoảng 27 phút, khi tải xong thời lượng tăng lên 54 phút. Tức là đoạn video đó đến phút thứ 27thì lặp lại một lần nữa.
By chu_teu_coi
#742465 các bạn giúp mình với. Mình tải 1 đoạn video lên youtube thời lượng khoảng 27 phút, khi tải xong thời lượng tăng lên 54 phút. Tức là đoạn video đó đến phút thứ 27thì lặp lại một lần nữa. lúc tải xong thì youtube sẽ định dạng lại codec cho phù hợp với băng thông của youtube (nén file)

=> có 2 lần "lặp lại" là như vậy ...
By kumatri185
#742466 Có sửa được không bạn
lúc tải xong thì youtube sẽ định dạng lại codec cho phù hợp với băng thông của youtube (nén file)

=> có 2 lần "lặp lại" là như vậy ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement