Phần mềm hữu ích với Internet
By bachvatoi
#738427 Tình hình là mình đang gặp một trường hợp rất là lạ, trc cái kiểu auto tag tên thì mãi quen rồi, giờ lại có cái kiểu cmt vào ảnh của mấy người chả bạn bè chung gì hết, cứ bảo kiểu kết bạn làm quen rồi thì giữ liên lạc @@

Đếch biết tại sao luôn, từ sáng tới giờ 4-5 người rồi

Cái ảnh bìa của người yêu mình, không biết tại sao cứ có mấy cmt kiểu này

Có ai bị như vậy hay biết đây là lỗi gì do virus không ?

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement