Phần mềm hữu ích với Internet
By phuc_nguyen
#730811 Em vua tìm được cái shop có cc dạng : Product.aspx?Id= bị lỗi nghiêm trọng.

đây là nỗi khi thêm dấu ' vào sau link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!'Server Error in '/' Application.


Input string was not in a correct format.


Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.


Exception Details: System.FormatException: Input string was not in a correct format.


Source Error:Line 12: protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

Line 13: {

Line 14: int id = Http.PrmInt["Id"];

Line 15: DataRow r = DBProduct.Get(id);

Line 16: Code.Text = (string)r["Code"];


Source File: c:\inetpub\ten-site.com\Product.aspx.cs Line: 14


Stack Trace:[FormatException: Input string was not in a correct format.]

System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) +7471335

System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) +119

System.Int32.Parse(String s) +23

Robo.HttpPrmInt.get_Item(String sName) +198


[HttpPrmExc: Error parsing parameter 'Id']

Robo.HttpPrmInt.get_Item(String sName) +341

TruckSale.Product.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in c:\inetpub\ten-site.com\Product.aspx.cs:14

System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller (IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) +14

System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Cal lback(Object sender, EventArgs e) +35

System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +99

System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +50

System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +627


Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.4216; ASP.NET Version:2.0.50727.4223

Em xin mạo muội nhờ các bậc đàn anh chỉ giúp làm sao em cos thể get được data của trang này? hay nên dùng tool nào để get data.


Em xin Thank vì đã đọc topic này! mong nhận được sự giúp đỡ của các bậc đàn anh.

liên hệ: [email protected]

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Duranjaya
By bupbelacdan62
#730848 dau site ay van chay binh thuong ma ban? mình get nhiều lần mà không lấy được data trang này! cái dong Line 14: int id = Http.PrmInt["Id"]; hiện màu đỏ.không biết get da ta dạng này kiều gì.hình như cái tool MSR505 get được da ta lỗi dạng này . bạn nào share mình to ol msr505 mình trả 100$ gửi qua LR. email của minh: [email protected] & nhớ gửi tài khoản LR của bạn cho mình nhé!
By vlk29_dl
#730850 có thánh ms hack được nó

nó toi rồi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement