Phần mềm hữu ích với Internet
By Wegland
#5879 các anh chỉ em cách thay đổi câu hỏi bảo mật (an ninh) và câu trả lời yahoo, mình bất còn nhớ câu trả lời nữa (còn những thứ khác thì còn nhớ) huhu...
By Kenn
By Drugi
#6254 Hồi trước mình cũng bó tay với thằng yahoo. mặc dù bạn có nhớ câu hỏi bí mật (an ninh) và câu trả lời thì chuyện lấy lại canyon beast cũng là bất tiềm thi.

Mình vừa analysis bằng cách làm ra (tạo) một acc beast mới toanh, thông tin của acc đó mình ghi lại hết nhưng bất tài nào lấy lại canyon được.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement