Phần mềm hữu ích với Internet
By tu_anh889
#728252 Mọi người giúp mình với, mình vừa cài lại window 7 vì bị virus. Cài google chorme và cả cờ rôm + mình đều không tua để xem trước khi xem youtube, cứ bấm tua xem trước là video nó chạy lại từ đâu, gỡ ra cài lại vẫn bị, cài flash các kiểu vẫn bị. Mà IE thì tua bình thường. Giờ không biết làm sao, mấy bạn giúp với
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement