Phần mềm hữu ích với Internet
By vi_sao_mang_ten_em_1602
#726650 Như tiêu đề mấy ngày nay fb tự nhiên theo dõi tất cả bạn bè và các pages đã like. Em cũng đã lên mạng tìm cách khắc phục và làm theo hướng dẫn như xoá mấy pages khả nghi, tắt follow hết bạn bè và pages like thì news feed không hiện gì luôn . Em vào lại phần edit news feed thì nó hiện ra bảng thông báo là hide posts from friends update who you follow các pages và cả group cũng vậy. Xóa hết bạn bè, pages các kiểu khỏi bảng thông báo thì nó hiện đầy ra news feed và thấy lại theo dõi hàng loạt. Em đã thử nhiều lần rồi mà lần nào cũng thế . Thử diệt cả virus và spyware mà vẫn không được. Tắt hết follow thì news feed chả có gì cả mà để thì nhiều tin rác quá.

Có bác nào biết giúp em với, mất thời gian với cái này nhiều quá rồi
By vdc2004hoan
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement