Phần mềm hữu ích với Internet
By songynphan
By Carlo
#725156 mình đã nói rồi , nếu đã là giới hạn đường truyền thì tốc độ max cả 2 là như nhau - giả sử max adsl nước ngoài là 100kB/s thì cáp quang cũng như vậy vì tầm ảnh hưởng là như nhau - cũng giống như bạn download miễn phí ở những trang có phí vậy, kể cả cáp quang hay adsl cũng đều tốc độ không thể quá được

- nếu cáp quang mà hơn thì chẳng phải là không có giới hạn sao - nếu đã là giới hạn vn ra nước ngoài thì làm sao có chuyện load phim trong 1 phút. Trong các trường hợp bảo trì cáp quang như thế này thì băng thông đi quốc tế thì mạng cáp quang được ưu tiên băng thông đi quốc tế hơn là adsl vì những người dùng cáp quang là các doanh nghiệp còn adsl chỉ là cá nhân
By maiyeuanh0911452019
#725157 Trong các trường hợp bảo trì cáp quang như thế này thì băng thông đi quốc tế thì mạng cáp quang được ưu tiên băng thông đi quốc tế hơn là adsl vì những người dùng cáp quang là các doanh nghiệp còn adsl chỉ là cá nhân vậy bạn nghĩ rằng cái thằng ngốn băng thông ra nước ngoài nhiều nhất thì được ưu tiên băng thông max speed - còn cái thằng speed chỉ bằng số lẻ thì phải giảm

và đâu phải chỉ doanh nghiệp mới dùng cáp quang - cá nhân sử dụng cáp quang rất nhiều vì jờ nó rất rẻ
By susi_keobong
#725158 vậy bạn nghĩ rằng cái thằng ngốn băng thông ra nước ngoài nhiều nhất thì được ưu tiên băng thông max speed - còn cái thằng speed chỉ bằng số lẻ thì phải giảm

và đâu phải chỉ doanh nghiệp mới dùng cáp quang - cá nhân sử dụng cáp quang rất nhiều vì jờ nó rất rẻ Cáp quang cá nhân chỉ là cáp quang tầm thấp chỉ tầm 12mbps còn doanh nghiệp họ dùng cáp quang hẳn 200mbps đến 300mbps hàng chục triệu đồng một tháng chắc chắn các nhà mạng sẽ có cách ưu tiên băng thông cho các khách hàng doanh nghiệp lớn là không thể bàn cãi được
By vananh_chichchoe
#725159 Cáp quang cá nhân chỉ là cáp quang tầm thấp chỉ tầm 12mbps còn doanh nghiệp họ dùng cáp quang hẳn 200mbps đến 300mbps hàng chục triệu đồng một tháng chắc chắn các nhà mạng sẽ có cách ưu tiên băng thông cho các khách hàng doanh nghiệp lớn là không thể bàn cãi được thế vậy mà ma` cáp quang mình không đến 200-300mbps, không phải doanh nghiệp vẫn down 3.5MB/s link nc ngoài mới test sáng qua đó

chắc nhà mạng ưu tiên riêng hả
By Matto_Grosso
#725160 thế vậy mà ma` cáp quang mình không đến 200-300mbps, không phải doanh nghiệp vẫn down 3.5MB/s link nc ngoài mới test sáng qua đó

chắc nhà mạng ưu tiên riêng hả Vấn đề thế này. Cáp quáng hay không cáp quang thì việc bị giảm bớt băng thông đều như nhau. Nhưng đối với doanh nghiệp cáp quang của họ là kênh riêng. (Muốn biết kênh riêng là gì bạn có thể lên mạng tìm). Nên họ được đảm bảo về băng thông. Còn việc sử dung dung lượng nước ngoài của bạn thì tát nhiên là sẽ có lúc chậm lúc nhanh, không thể vì down 3.5 mà kết luận như vậy được. Ý kiến của bạn trên cũng không hề sai.

---------

Còn đối với việc quản lý băng thông người ta quản lý trên ip tĩnh của modern (Bạn đừng nghĩ Ip ở VN là IP động. Ở mỗi modern nhà mạng đều set một Mac Ip để kiểm soát. Vì thế nên khi bạn đăng ký net nếu người ta chưa mở port và mac cho modern thì bạn lấy user mang qua modern khác cũng không được.
By kekeke_hehehe
#725161 Vấn đề thế này. Cáp quáng hay không cáp quang thì việc bị giảm bớt băng thông đều như nhau. Nhưng đối với doanh nghiệp cáp quang của họ là kênh riêng. (Muốn biết kênh riêng là gì bạn có thể lên mạng tìm). Nên họ được đảm bảo về băng thông. Còn việc sử dung dung lượng nước ngoài của bạn thì tát nhiên là sẽ có lúc chậm lúc nhanh, không thể vì down 3.5 mà kết luận như vậy được. Ý kiến của bạn trên cũng không hề sai.

---------

Còn đối với việc quản lý băng thông người ta quản lý trên ip tĩnh của modern (Bạn đừng nghĩ Ip ở VN là IP động. Ở mỗi modern nhà mạng đều set một Mac Ip để kiểm soát. Vì thế nên khi bạn đăng ký net nếu người ta chưa mở port và mac cho modern thì bạn lấy user mang qua modern khác cũng không được. vấn đề ở đây là mọi ng kết luận cho rằng adsl bị nhà mạng giảm băng thông nước ngoài đến mức yếu không load nổi trong khi mạng cáp quang ( cáp quang cá nhân đi cho dễ hiểu vậy - không phải line riêng line riếc jk` nhá ) thì load ầm ầm, mình đánh giá là vô lí

mình đang so sánh mạng cáp quang với adsl thôi - còn line riêng là 1 dịch vụ khác
By hzn_d0i_bzc_nghiz_281090
#725164 dạo trước bảo sửa đến 3/3 là xong, giờ lại lên mùng 9
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement