Phần mềm hữu ích với Internet
By riengmotconduong_1
#724952 Như tiêu đề mình muốn tạo 1 link folder mediafire của lớp đặt tên theo ý muốn. Ví dụ như mediafire.com/thumuccuatoi chẳng hạn.

Ngày trước mình tạo dc 1 link ( mediafire.com/meilqp) nhưng bây giờ thì không tìm thấy phần để tạo chỗ nào cả.


Mong các bạn giúp đỡ cách tạo để tiện chia sẻ học liệu trong lớp mà dễ nhớ link
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement