Phần mềm hữu ích với Internet
By nganha_7x
#723519 Khi mình truy cập vào trang profiles.yahoo.com của chính mình từ mail yahoo đã được đăng nhập thì bị lỗi này :
Mình đang muốn đổi một số thông tin trong profile mà không được, mọi người ai biết hướng dẫn mminhf khắc phục với.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement