Phần mềm hữu ích với Internet
By phuongii_le
#723438 cũng hok vào được Có phải bạn xài loại Modem này không?

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By vanchilagiacmo_at
#723439 Mình cũng bị nó đổi pass cách đây vài tháng

Đến giờ vẫn vậy

1 là restart modem thì pass sẽ về mặc định admin/admin, nhưng phải thiết lập lại các thông số, IP, cái này phải nhờ bọn KTV rồi

2 là gọi điện hỏi tổng đài (chưa thử, không biết hỏi nó có cho ko?)
By Gilroy
#723445 pass cái modem bạn thì bạn đổi chứ nhà mạng nào mà đổi

1. do bạn đổi rồi wen

2. do bạn không đổi ip để truy cập vào modem và không đổi pass, nên bị người khác đăng nhập vào đổi mất,

khắc phục,,,modem có cái nút đen đen nằm thụt vào trong ak, dung vật j nhỏ nhỏ chọt vào rồi kêu nhà mạng xuống cấu hình lại user với pass ra net cho bạn nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement