Phần mềm hữu ích với Internet
By Jar
#723420 - Đầu tiên các bank vào trang chủ của itiankong
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


- Sau đo các bạn tìm đến dòng chữ như hình dồi kick vào link:- Đây là hình ảnh link Wandiver mới nhất:
Đây là hình ảnh mình dùng google chorme để dịch hình ảnh trên:
- Bạn cần có 1 tài khoản để có thể thấy được link download:

có thể kick vào đây để đăng kí tài khoản
Mọi người kick vào link 1, 2, 3 hay 4 cũng được

Thường mình kick vào link 4 để có được tốc độ download cao

- Chúc mọi người thành công
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement