Phần mềm hữu ích với Internet
By hugyou_kissyou_donot_loveyou
#722049 có thể do cái short cũng nên

ví dụ bình properties thường shortcut ở desktop là thế này "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"


nhưng khi bị change thì thành "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" "www......vv" là khi mở lên thành trang web đó [email protected]@@@

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement