Phần mềm hữu ích với Internet
By Tuathal
#719154 Cách đăng ký nhiều nick voz bằng 1 địa chỉ email :

các bạn sử dụng gmail để đăng ký ,ví dụ địa chỉ của bạn là [email protected]

Khi đến dòng nhập email : các bạn thêm dấu chấm vào cuối email của bạn,thì coi như nó là 1 email mới

[email protected]

[email protected]

[email protected]

với cách này chỉ cần 1 gmail là có thể đăng ký bao nhiêu nick vozforums.com cũng được,tất cả các link kích hoạt sẽ gửi về địa chỉ gốc [email protected] của bạn.
By n0jay_c0ajy3uanhnhu3m108
By hoahung143
#719171 Cách đăng ký nhiều nick voz bằng 1 địa chỉ email :

các bạn sử dụng gmail để đăng ký ,ví dụ địa chỉ của bạn là [email protected]

Khi đến dòng nhập email : các bạn thêm dấu chấm vào cuối email của bạn,thì coi như nó là 1 email mới

[email protected]

[email protected]

[email protected]

với cách này chỉ cần 1 gmail là có thể đăng ký bao nhiêu nick vozforums.com cũng được,tất cả các link kích hoạt sẽ gửi về địa chỉ gốc [email protected] của bạn. hỏi ngu là ví dụ mình tạo nick thứ 1 thì có phải đợi nick đó bị ban rồi mới dùng email đó tạo nick thứ 2 không hay có thể tạo nhiều nick đồng thời ? vì khi tạo nhiều nick đồng thời trên trang voz thì lúc vào mail kích hoạt đồng thời nhiều nick đó thì voz có phát hiện không?
By hoacomay_2005_87
#719174 chia sẻ cái này làm cái gì? mỗi người 1 nick thôi, cùng lắm clone 2 nick, chia sẻ cái này mấy thành phần xấu nó biết rồi làm loạn cái f17 ở bển ah
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement