Phần mềm hữu ích với Internet
By tranquangsang_qd
#719153 Như các bạn đã biết 1 số router có hỗ trợ và bật WPS thì nó sẽ đòi đăng nhập = mã pin thay vì mật khẩu.Vấn đề mình muốn hỏi ở đây là làm cách nào để thiết lập window khi kết nói vào 1 wifi có bật WPS thì chuyển sang ô mã pin,giống như khi nó đòi nhập mã pin thì ở dưới có phần bấm vào để chuyển sang ô nhập mật khẩu??Mình nghiên cứu cái này lâu rồi mà không hiểu sao có lúc window nói đòi nhập mật khẩu có lúc nói đòi nhập mã pin trên cùng 1 router có bật WPS,vậy có cách nào thiết lập để window khi hiện ô nhập mật khẩu thì chuyển sang ô mã pin,giống như khi nó đòi nhập mã pin thì ở dưới có phần bấm vào để chuyển sang ô nhập mật khẩu?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement