Phần mềm hữu ích với Internet
By phuong1987us
By Khoa_Rus
By nguyenthaitan87
#718150 youtube thì em sợ dính bản quyền lắm còn tốc đọ up thì không quan tâm , quan trọng tốc độ load video thôi . Youtube và vimeo cái nào load video nhanh hơn nhỉ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement