Phần mềm hữu ích với Internet
By Dar
By n0_crazy
#717697 có thể là bạn đã chọn:"không bao giờ lưu mật khẩu" rồi

mình dùng chrome, nếu bạn cũng dùng chrome thì bạn vào cài đặt~>cài đặt nâng cao~> tích vào "Đề nghị lưu mật khẩu tui nhập trên web."
By tinhmy
#717698 1 là như bạn khôinguyên02 nói và 2 là do bạn dùng cclearn hay gì đó quét máy tính mà không bỏ dấu tick trên cclearn khung mật khẩu đã lưu nên mỗi lần chạy cclearn là nó xóa hết.
By hanhoc411
#717700 Bạn có thể xem thêm cách lưu mật khẩu ở trang này:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! thank pác đã làm được rồi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement