Phần mềm hữu ích với Internet
By Maralyn
#717309 tải ảnh này về
Code: https://www.facebook.com/download/292125980934948/wL6VQj7Ab77.png đăng như 1 bức ảnh,sau đó ai vào xem face của mình sẽ thấy
By vitcoiyeu
By leekireong
#717319 quá hay dưng làm dư lào để bình thường lại hả bác xóa đi thôi,nếu ghét ai mượn face nó làm theo cách này dù có pro chắc cũng đau đầu chẳng biết làm sao hết
By chuatehacam_92
#717321 xóa đi thôi,nếu ghét ai mượn face nó làm theo cách này dù có pro chắc cũng đau đầu chẳng biết làm sao hết cũng bt mà ngó qua ngó lại là biết
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement