Phần mềm hữu ích với Internet
By jalyosha
#715486 Lúc sáng em cắm tải file được ~ nữa tiếng thì rớt mạng . Vô fshare để get lại link thì nó báo "Tài khoản đang được sử dụng trên máy khác" mặc dù acc của em chỉ có mình em biết , không share cho bất cứ ai cả . Chán fshare thật uổng tiền nạp vô mà không cho download .
By duydung_dao85
#715487 Lúc sáng em cắm tải file được ~ nữa tiếng thì rớt mạng . Vô fshare để get lại link thì nó báo "Tài khoản đang được sử dụng trên máy khác" mặc dù acc của em chỉ có mình em biết , không share cho bất cứ ai cả . Chán fshare thật uổng tiền nạp vô mà không cho download . thế thì có người đang đăng nhập vào rồi
By anacondas272
#715488 thế thì có người đang đăng nhập vào rồi mình có share cho ai đâu mà bảo đăng nhập hả bạn. Với lại mỗi thỉnh thoảng mình hay change pass nữa . Cứ để ý là mỗi lần rớt mạng xong là bị chờ ~ 1 tiếng thì lại down được
By ang3ldr4g0nk1ng
#715489 mình có share cho ai đâu mà bảo đăng nhập hả bạn. Với lại mỗi thỉnh thoảng mình hay change pass nữa . Cứ để ý là mỗi lần rớt mạng xong là bị chờ ~ 1 tiếng thì lại down được thế thì chắc do thằng fshare có vấn đề
By satthu_phatrinhnhieulan
#715490 mình có share cho ai đâu mà bảo đăng nhập hả bạn. Với lại mỗi thỉnh thoảng mình hay change pass nữa . Cứ để ý là mỗi lần rớt mạng xong là bị chờ ~ 1 tiếng thì lại down được thế thì chắc do thằng fshare có vấn đề
By itok2bme_san
#715493 Lúc sáng em cắm tải file được ~ nữa tiếng thì rớt mạng . Vô fshare để get lại link thì nó báo "Tài khoản đang được sử dụng trên máy khác" mặc dù acc của em chỉ có mình em biết , không share cho bất cứ ai cả . Chán fshare thật uổng tiền nạp vô mà không cho download . bác thử xóa phiên download trước đi xem sao
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement