Phần mềm hữu ích với Internet
By lop09hh1n
#713845 nếu cấu hình máy yếu thì chuyển đi, ham hố làm gì. ngốn ram hơi nhiều mà không trong lại đi xài ít ngốn ram hơn để chịu lag, để cấu hình máy coi chơi Ở đâu có cái khái niệm đó vậy ?????????????????
By Brantley
#713846 chạy được 10 tab mà máy vẫn không bị giật nên không quan tâm. Chrome thẳng tiến
By becksin07
#713847 ky lục của mềnh là mở 62 tb bằng FF

tuy chỉ là một blog nhưng số lượng flash cũng như hình ảnh của blog đó khá chằng chịt :")

và tất nhiên mọi sự vẫn bt,không lag liếc gì cả

bạn chrome công nhận là bật vào web rất nhanh nhưng load 100% web lại là chuyện khác
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement